Seminarieprogram - samma program båda dagarna!

Programmet presenteras löpande

09.30 - 10.15 Förflytta kunskap

Nicola Parmelund är forskning och utvecklingsansvarig på HMC Sverige. Han är
även leg. fysioterapeut och utbildare inom förflyttningskunskap.

Att arbeta med olika typer av vårdbehov, ställer höga krav på utförarna. Krav som ser olika ut beroende på vad yrkesrollen omfattar. Vars och ens uppgift gentemot patienten ser olika ut men målen är gemensamma – att patienten ska bibehålla eller återfå så mycket som möjligt av sin hälsa och samtidigt uppnå en god livskvalité. För att det arbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt, behöver yrkesutövare med olika bakgrunder och kompetenser mötas för att delge varandra sin specialistkunskap. Det är en komplex situation att förflytta kunskap mellan olika yrkesgrupper men en viktig framgångsfaktor för ett gott vårdresultat. Den här föreläsningen kommer att handla om hur forskning samt dess tillämpning kan användas för att förflytta kunskap teoretiskt och praktiskt mellan till exempel arbets- och fysioterapeuter och omvårdnadspersonal. En viktig pusselbit i omställningen av äldreomsorgen.

10.40 - 11.25 Hjälpmedel – en självklar del av framtidens nära vård

Christina Lundqvist, Ansvarig för professionsfrågor på Sveriges Arbetsterapeuter

Övergången till en god och nära vård är en av de största förändringarna in svensk hälso- och sjukvård och omsorg i modern tid. Politiker på nationella, regional och kommunal nivå, professionsförbund och funktionsrättsrörelsen är alla överens. Tillsammans ska vi förflytta Hälso- och sjukvårdssverige från fokus på organisation till person, från att vara ett reaktivt system till att arbeta proaktivt och hälsofrämjande. Hur påverkar detta hjälpmedelsområdet och vad behöver ske för att vi ska nå en nära vård som på ett självklart sätt inkluderar en jämlik och hållbar hjälpmedelsförsörjning?

13.00 - 13.45 MDR och de andra regelverk som gäller för hjälpmedel!

Peter Löwendahl, Hoff & Lowendahl AB

Vilka externa krav gäller för hjälpmedel och hur hanterar en organisation det på bästa sätt när det kommer till att säkerställa att produkterna möter kraven i MDR och andra applicerbara regelverk. Vad gäller för CE märkning och specialanpassning och vilka är de vanligaste misstagen.

15.00 - 15.45 Din resa var min resa – tillbaka efter en ryggmärgsskada

Erik Berndtsson, RG Aktiv Rehabilitering

I över 40 år har RG Aktiv Rehabilitering besökt personer med nyförvärvad ryggmärgsskada på sjukhus över hela landet, s.k. uppsök. Besöken görs av förebilder, det vill säga personer som själva lever med en ryggmärgsskada, s.k. uppsökare. Anhöriga till personer som får en ryggmärgsskada går också de igenom en kris. Sedan ett drygt år tillbaka erbjuder RG stöd även för anhöriga genom anhörig-uppsökare. Syftet vid både patient- och anhöriguppsök är att lyssna, stötta och – vid behov – förmedla sina egna erfarenheter om vägen framåt.

Erik Berndtsson är förebild och rehabcoach och utvecklar idag den uppsökande verksamheten i föreningen RG Aktiv Rehabilitering. ”Att träffa någon som vet vad man går igenom och hur bra det faktiskt kan bli är ovärderligt.”