‘Fråga juristen’

Pernilla Norman, advokat på Lindskog Malmström och specialist i offentlig upphandling.

Advokaten: Innovation i fokus i nya LOU

Inte säkert att det blir alla de förändringar som bransch och upphandlande myndigheter hoppats på med nya LOU, men några detaljer kommer att bli enklare. Innovation bland annat. Det skriver advokat Pernilla Norman, på Lindskog Malmström advokatbyrå, som är specialist på offentlig upphandling.

25 februari, 2017 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

vinglas_rose

Är mingel förenligt med samverkansreglerna?

Ett mingel är ofta trevligt och bra för relationerna men är det tillåtet enligt samverkansreglerna i samband med produktaktiviteter? Så här säger juristen Julia Öhman om reglerna för företag inom medicinteknik, läkemedel och bioteknik.

28 juni, 2016 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

Nya lagen om upphandling ordentligt försenad

Branschorganisationen Swedish Medtechs jurist Julia Öhman svarar på medlemmarnas frågor.

21 april, 2016 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

3. Louise Reuterhagen

Fråga juristen: Startar ny avtalsspärr efter överprövning?

Fråga: En upphandling som vi lämnat anbud i har blivit överprövad efter att tilldelningsbeslut meddelats. Startar en ny avtalsspärr nu?
Juristen Louise Reuterhagen ger svar.

9 mars, 2015 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

nyår upphandling

Fråga juristen: Hur kan vi få anbudstiden förlängd?

När anbudstiden går ut på nyårsafton, eller motsvarande storhelger, tvingas företagen neka sina anställda att ta semester. Går det att påverka, frågar en läsare och Louise Reuterhagen ger svar.

5 mars, 2015 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

Får man kommunicera under en upphandling?

Fråga: Får man kommunicera under en upphandling? Vi upplever att många upphandlare är väldigt restriktiva med att prata med leverantörer

16 september, 2013 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

Vad gäller om giltighetstiden för anbuden går ut under upphandlingsprocessen vid offentlig upphandling?

Svar: Enligt 9 kap. 11 § och 15 kap. 5 § punkten 3 lagen om offentlig upphandling (LOU) ska en upphandlande myndighet i förfrågningsunderlaget ange den tid som en anbudsgivare ska vara bunden av sitt anbud.

10 maj, 2013 | Redaktionen MedTech Magazine | Kommentera |

Nya mutbrottsregler sedan 1 juli 2012 – hur påverkar reglerna medtechbranschen?

Den 1 juli 2012 infördes nya mutbrottsregler i brottsbalken. Bland annat infördes begreppen givande respektive tagande av muta samt ett helt nytt brott; handel med inflytande. Nedan följer en kort redogörelse för innebörden i dessa begrepp.

20 november, 2012 | Hanna Brodda | Kommentera |

Vad säger LOU om ramavtal och vad gäller om man blir antagen som ramavtalsleverantör?

Att sluta ett ramavtal med ett landsting är ett mål för många medicintekniska leverantörer. Det kan innebära en trygg inkomstkälla under de fyra år som ramavtalet kan komma att gälla. Värdet av ett ramavtal ska beräknas till det högsta sammanlagda värdet av samtliga kontrakt som planeras under ramavtalets löptid.

20 november, 2012 | mentoronline | Kommentera |